Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

5 Κωστή Παλαμά, Μέσα Γειτονιά
4001, Λεμεσός
Κύπρος
(Κοντά από εκκλησία Αγ.Νεκταρίου)

37 Γρηγόρη Αυξεντίου, Πολεμίδια
4159, Λεμεσός
Κύπρος

Τηλ. +357 25 100708
Φαξ. +357 25 100709

Email: info@theenglishcompass.com

Φόρμα Επικοινωνίας